Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Gorffennaf 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mehefin 7 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mai 10 2016
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Adroddiad Cynghorydd Ionawr 2017

1. Llwybr Afon Heulyn ar gau tan mis Mai 2017.Gwaith angen ei wneud ond dim yn bosibl gweithio yn yr afon tan Mis Mai.

2. Wedi rhoi cyhoeddusrwydd I sgam galwadau ffon. RHYBUDD. Pobl HYN yn derbyn galwadau ffôn yn Y Felinheli i dalu trethi a mynd â'r pres i Morrisons Caernarfon. Mater wedi ei roi i'r Heddlu. Rhannwch y neges plîs a rhybuddiwch eich ffrindiau a'ch teulu.

3. Wedi ail ddechrau y sgwrs efo’r Eglwys I ddefnyddio Church House fel man parcio. Mwy o wybodaeth I ddilyn.

4. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd.
[a] Ysgol Felinheli a Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr. Materion staffio.
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon. Cyfrannu syniadau at Maniffesto Etholiadau Mai 2017.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli.

5. Falch o ddweud fy mod wedi cael fy newis eto I sefyll fel Cynghorydd y Pentre yn yr Etholiad nesaf.

6. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.

line

09.01.17 Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017

poster

 

 

Hoffech chi chwarae rôl sy’n cefnogi eich cymuned leol?

Ydych chi wedi ystyried bod yn gynghorydd cymuned neu dref?

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

line

Ceisiadau Cymorth Ariannol

Mae ceisiadau ariannol gan fudiadau o fewn y Felinheli yn cael eu derbyn gan Y Cyngor Cymuned nawr. Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais. Anfonwch eich ceisiadau at y Clerc Heather Jones 3 Maes Padarn Llanberis Gwynedd LL55 4TE clercfelinheli@aol.com erbyn 31 Rhagfyr 2016.

line

Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru

poster poster

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn newid y rhif dylai pobl alw i roi gwybod am ddigwyddiadau amgylcheddol. Y rhif yw 03000 65 3000.

Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth

line

Adroddiad Cynghorydd Mis Medi 2016.

1.Cyfarfod Cynllunio.
Siarad yn erbyn cais gan ddatblygwr I adeiladu 11 ty wrth y Ganolfan Iechyd. Y cais yn cael ei wrthod.

2.Mynychu cyfarfod mis Medi Cyngor Cymuned Y Felinheli . Mwy o fanylion I ddilyn ar wefan y pentre Felinheli.org.

3.Llywodraethwyr Ysgol.
Dwi wedi cael fy mhenodi I fod yn lywodraethwr yn Ysgol Felinheli a Ysgol Syr Hugh Owen.

4.Cyfarfod Etholaeth Arfon.
Clywed Hywel Williams AS gyda newyddion o Llundain, Sian Gwenllian AC gyda newyddion Caerdydd a Cynghorydd Gareth Thomas yn son am ganlyniadau ardderchog level A a TGAU plant Gwynedd.

5. Mynychu Cwrs Hyfforddiant ar Wybodaeth am Bobl.

6. Fforwm Ardal Ogwen a Gwyrfai.
[a] Cist Gwynedd – arian grant ar gael I fudiadau lleol. Fwy o wybodaeth ar gwynedd.llyw.cymru
[b]Tai Gwag- benthyciadau a grantiau I gael efo tai wedi bod yn wag am o leiaf 6 mis. Cysylltwch ar Tim ar 01341 424371 neu taigwag@gwynedd.gov.uk
[c] Casgliad gwastraff swmpus ar gael [5 item mawr] am £19. Ffoniwch 01766 771000.

7.Mynychu cyfarfod Grwp Plaid Cymru yn Porthmadog I drafod polisiau.

8.Mynychu arddangosfa ffordd osgoi Caernarfon/ Bontnewydd.

9.Cysylltu a fi.
Ffon 01286 676869 9 y bore tan 5 y prynhawn dydd Llun I Dydd Gwener
e-bost I Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru neu ar dudalen Facebook

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau