Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

10/04/2019 - Difrod i'r cysgofanau bws

Mae rhai o'r cysgodfanau bws yn y pentref wedi cael ei fandaleiddio dros dro ... mwy.

10/04/2019 - Casglu sbwriel

Diolch i bawb sydd wedi rhoi eu hamser i gasglu sbwriel Dydd Sul 07/04/19 ... mwy.

08/04/2019 - Gofalwr/Gofalwraig Neuadd Goffa Y Felinheli

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd uchod. Os am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Clerc Cyngor ... mwy.

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.