Croeso

NEGESEUON Anfonwch luniau a manylion eich digwyddiadau i post@felinheli.org

Croeso

I wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Popeth am Felin mewn un lle. Dyna sydd yn y wefan yma. Mae Felinheli yn bentre bywiog ar lannau'r Fenai rhwng Bangor a Chaernarfon. Mae'r wefan yma ar gyfer pobol y pentre ac ar gyfer y rhai sydd am ddysgu mwy amdanom ni....mwy

I weld lluniau gweithgareddau yn y pentref - cliciwch yma

 

Dogfennau i'w Lawrlwytho

 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Mawrth 14 2017
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Chwefror 17 2017
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Ionawr 17 2017
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Rhagfyr 13 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Tachwedd 8 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Hydref 12 2016
 • Cliciwch yma
 • Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Y Felinheli Medi 13 2016
 • Cliciwch yma
 • MWY O DDOGFENNAU .......

 

Newyddion Diweddaraf

 

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Awst a Medi 2017

 1. Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
 2. Manylion cysylltu:
  Galw Gwynedd 01766 771000 - Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor.
  Ffon fi 01286 676869.
  Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
  e-bost: Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
  Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
 3. Cyfarfodydd.
  1. Cyfarfod gyda Tim Gwasanaethau Cyfiawnder.Gwynedd a Mon.
  2. Cyfarfodydd fel Aelod Cabinet y Cyngor/Tim Arweinyddiaeth/Cyfarfod Grwp {laid Cymru/ Cyrsiau i Gynghorwyr.
  3. Llywodraethwyr Ysgol Felinheli ac Syr Hugh Owen
 4. Wedi taro i mewn i Felin Sgwrsio i weld un or gwersi Cymraeg.
 5. Wedi bod yn cyfarfod misol Yr Wyl. Mi fydd Stwr wrth y Dwr yn ol flwyddyn nesa. Paw i ddechrau ymarfer.

line

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Gorffennaf 2017

1.Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
[a] Ysgol Syr Hugh Owen fel Llywodraethwr .
[b] . Cyfarfod Cynllun Tymor Hir y Cyngor 2018-2023.
[c] Cyfarfodydd Cynllunio ar y Cyd. Polisi Cynllunio newydd Ynys Mon a Gwynedd.
[ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant Ffordd Gwynedd.
[d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor.
[dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet.Cyfarfod Blynyddol Grwp Plaid Cymru.Cyfarfod Arbennig or Cyngor llawn i fabwysiadau polisi cynllunio newydd.
4. . Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn wedi ei gwblhau.Mae y llwybr ar agor.
6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.
7.Cyfarfod Aelodau Cabinet Cymru dros yr Amgylched [CLILC. WLGA] Caerdydd.
8. Cyfarfodydd Portffolio Cabinet. Ymweld a safle Parc Adfer yn Cei Cona

line

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Mehefin 2017

1.Wedi bod yn Cerdded y Ward a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod
2. Manylion cysylltu :-Galw Gwynedd 01766 771000. Pwynt cyswllt am broblemau I ymwneud ar Cyngor. Ffon fi 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
3. Wedi cael mis prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
[a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr .
[b] Cyfarfod Cynghorwyr Tref Porthmadog yn y Ganolfan fel Aelod Cabinet Gwynedd.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli –Cyfarfod misol.
[ch] Diwrnod hyffordiant I Gynghorwyr Gwynedd - hyfforddiant technoleg gwybodaeth
[d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Yr Wyl wedi bod yn llwyddianus . Diolch ir Pwyllgor/Y Pentre ar Noddwyr .Da ni angen aelodau a syniadau newydd I gario ymlaen y gwaith da.
[dd] Cyfarfodydd Tim Arweinyddiaeth/Cabinet/Llywio Cabinet. Y Cyngor. Pwyllgor Craffu.
4. . Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
5. Y gwaith I drwsio llwybr Afon Heulyn ar fin dechrau Mwy o wybodaeth I ddilyn.
6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael. Neb wedi ymateb ir cais yma hyd yn hyn.
7. Mynd ir Shed-menter newydd yn y pentre. Pob lwc i chi.
8. Siarad mewn Apel Cynllunio ar ran trigolion Rowen a Dinas yn erbyn y Cais cynllunio ar y tir o dan y Ganolfan Iechyd.


line

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Mai 2017

1.Wedi dechrau fel Cynghorydd yn y Cyngor Newydd ac wedi fy mhenodi I Cabinet y Cyngor yn gyfrifol am Briffyrdd a Bwrdeistrefol a Ymgynghoriaeth Gwynedd.Wedi mynychu cyfarfod blynyddol y Cyngor a cyfarfod Arweinyddion y Cyngor.
2. Manylion cysylltu a fi:- Ffon 01286 676869.Fy swyddfa yng Nghaernarfon[9yb-5yh Llun I Gwener]
e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith
3. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.
[a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr a cyfarfod / sgwrsio efo’r plant ar Gyngor yr Ysgol.Pleser mawr gwrando ar ei cynlluniau.
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli –Cyfarfod Blynyddol a misol.
[ch] Diwrnodau hyffordiant I Gynghorwyr newydd a hyfforddiant ar materion cynllunio.
[d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Yr Wyl yn dechrau ar y 23/6/17 tan 1/7/2017. Mi fydd y rhaglen allan yn fuan.
[dd] Helpu gyda ymgyrch Hywel Williams yn Felinheli.
4. . Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.
5. Ychydig o oedi efo’r gwaith I ail agor llwybr Afon Heulyn.Mwy o wybodaeth I ddilyn.
6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.

line

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI - Hysbysiad o Gyfethol

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Cymuned Y FELINHELI yn bwriadu Cyfethol 4(PEDWAR) aelod i lenwi’r lleoedd gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd/Cynghorwyryng Nghymuned (Ward). Y FELINHELI. Yn dilyn diffyg nifer enwebiadau ar gyferyr Etholiadau cynhaliwyd ar 4 Mai 2017.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

Llawlyfr Cyngor Cymuned Y Felinheli - cliciwch yma

line

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI

Dyddiadau Cyfarfodydd 2017
Lleoliad - Capel Bethania Y Felinheli

16/05/2017 – Cyfarfod Blynyddol & Cyfarfod Misol
13/06/2017 – Cyfarfod Misol
11/07/2017 – Cyfarfod Misol
12/09/2017 – Cyfarfod Misol
10/10/2017 – Cyfarfod Misol
14/11/2017 – Cyfarfod Misol
12/11/2017 – Cyfarfod Misol
09/01/2018 – Cyfarfod Misol
13/02/2018 – Cyfarfod Misol
13/03/2018 – Cyfarfod Misol
10/04/2018 – Cyfarfod Misol

line

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI

Cyfarfod Blynyddol 2017(agored)

Nos Fawrth 16 Mai 2017 am 7 y.h.
Capel Bethania, Y Felinheli.
ei anfon at y clerc o leiaf 3 diwrnod o flaen llaw.
clercfelinheli@aol.com

Agenda - cliciwch yma

line

Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Ebrill 2017

1. Dim Etholiad yn mis Mai I Felin. Mi fydda i yn cario ymlaen fel y Cynghorydd Sir I’r pentre.

2. Manylion cysylltu a fi:- Ffon 01286 676869. Fy swyddfa yng Nghaernarfon [9yb-5yh Llun I Gwener]
e-bost Cynghorydd.GarethWynGriffith@gwynedd.llyw.cymru
Neges ar dudalen Facebook fi - Gareth Griffith

3. Wedi cael mis eithaf prysur gyda cyfarfodydd a digwyddiadau.

[a] Ysgol Felinheli fel Llywodraethwr..
[b] Cyfarfod Grwp Plaid Cymru ac Etholaeth Arfon.
[c] Cyngor Cymuned y Felinheli
[ch] Lansio Ymgyrch Plaid Cymru tuag at Etholiadau ar y 4ydd o Fai 2017 yn Bwyty Sopna Pontrug [diolch I Raj am y croeso cynes.]
[d] Cyfarfod misol Gwyl y Felin fel aelod or Pwyllgor. Hefyd helpu I gynal y Ras Hwyaid Pasg 2017.
[dd] Helpu gyda postio taflenni y Cynghorydd John Wynn Jones ym Mangor.Etholiad 4/5/2017.

4. Dal I helpu trigolion y pentre gyda materion yn codi efo’r Cyngor.

5. Dwi wedi gweld cynydd ar gyrion y pentre o fagiau sbwriel ac eitemau fel ‘’Microwave’’ yn cael ei gadael ar ochr lon. Tydi Iard y Cyngor yn Cibyn ddim yn bell iawn or Pentre.

6. Ydi’n bosib I fi gael manylion cyswllt unrhyw fudiadau yn y pentre. Dwi yn trio cael ‘’database’’ o grwpiau y pentre I gyd. Mi fyddai wedyn yn medru rhoi gwybodaeth I chi am unrhyw grantiau sydd ar gael.

line

Neuadd Goffa Y Felinheli

Os ydych eisiau gwybodaeth am logi'r Neuadd cysylltwch a'r ofalwraig.

Dyma'r manylion cyswllt : Shirley Roberts(gofalwraig).
rhifau ffon:
cartref 01248 671332.
symudol 07990761454.

Ffurflen Llogi NEWYDD y Neuadd Goffa - cliciwch yma

line

Swyddog Heddlu Cymunedol
Ian Rooksby PCSO 2906
Caernarfon Police Station
07768 555871 / 01286 683689

line

I weld ein Newyddion i gyd - cliciwch yma

I weld y Calendr Digwyddiadau - cliciwch yma

 

Ar ein Gwefan

 • Y Pentref

  Cyflwyniad Cyffredinol, Hanes, Busnesau, Taith Rithwir a Map o'r Pentref Mwy…

 • Cyngor Cymuned

  Gwybodaeth am eich Cyngor a Dogfennau i'w lawrlwytho Mwy…

 • Be sy' mlaen

  Digwyddiadau diweddaraf a Mudiadau Lleol Mwy…

Lluniau Diweddaraf

Dyma y lluniau diweddaraf or Albwm

 

Cliciwch yma i weld fwy o luniau