Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

19/03/2019 - Cyfleusterau Awyr Agored Adran Iau Ysgol Y Felinheli

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

19/03/2019 - Gwesty Gwyllt

Mae'n flwyddyn ers plannu coed ffrwythau a gwrychoedd newydd ar y Lon Las gyferbyn a Cherrig yr Afon ... mwy.

13/03/2019 - Diolch i Bob Griffiths

Diolch i Bob Griffiths, Cyngor Gwynedd am blannu gwrych newydd ar y Lôn Las ... mwy.

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.