Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

21/05/19 - Noson Casino i godi arian i Glwb Pêl Droed Y Felinheli

Disgo 80au i orffen y noson... mwy.

12/05/19 - Casgliad Sbwriel

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi ei amser i gasglu sbwriel Dydd Sul ... mwy.

10/04/2019 - Difrod i'r cysgofanau bws

Mae rhai o'r cysgodfanau bws yn y pentref wedi cael ei fandaleiddio dros dro ... mwy.

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.