Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

23/05/2018 - Cwyno neu gwneud cais am wybodaeth i Gyngor Gwynedd

Mae ffordd o gwyno i Gyngor Gwynedd neu gwneud cais am wasanaeth i Gyngor Gwynedd wedi newid yn ddiweddar... mwy.

14/05/2018 - Cyngor Cymuned Y Felinheli - Seddi Gwag Achlysurol

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Cymuned Y Felinheli... mwy.

03/10/2017 - Adroddiad Cynghorydd Gareth Griffith Awst a Medi 2017

Wedi bod yn Cerdded y Ward eto a sgwrsio ag amryw o drigolion y pentre. Mi fyddai yn cario ymlaen I gerdded y Ward dros yr wythnosau nesa.Dwi wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglun ar materion sydd wedi ei codi yn barod... mwy.

© 2018 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.