Iaith: Cymraeg | English

Cyngor Cymuned > Agenda


Agenda:

 

Cyfarfod - 16.05.17

Agenda - cliciwch yma

Swyddfa Archwilio Cymru - cliciwch yma

line

Cyfarfod Blynyddol - 16.05.17

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 11.04.17

Agenda - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 14.03.17

Agenda - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 14.02.17

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 17.01.17

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 13.12.16

Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

Gohebiaeth (rhan 1)
Gohebiaeth (rhan 2)

line

Cyfarfod - 08.11.16

Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Adroddiad Blynyddol
Gwasanaethau Ymgynghoriaeth
Adroddiad y Cynhorydd
Fferm Solar Parciau

line

Cyfarfod - 12.10.16

Agenda - cliciwch yma

Dyma ddogfennau eraill ar gyfer y cyfarfod:

782-Consultation Doc_2016-EN (1)
Asesiad Annibynnol o Effaith Ieithyddol Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn 13.06.16
CDLl - llythyr at gynghorau cymuned (1)
Cwestiynau Glendid Stryd - Street Cleanliness Questions
Dogfen ymgynghori 2016
Ffurflen sylwadau_Comment Form cyfranogiad cyhoeddus
Galwad agored_Gwasanaethau Anstatudol_CYM (1)
getPart
Open Call_Nonstatutory services_ENG
Proffil Ieithyddol Gwynedd 13.06.16
Proffil Ieithyddol Môn 13.06.16

line

Cyfarfod - 07.06.16

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod Blynyddol - 10.05.16

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 10.05.16

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 08.03.16

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 09.02.16

Agenda - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 12.01.16

Agenda - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 10.11.15

Agenda
- cliciwch yma

Cyflwyniad i'r broses Gynllunio - cliciwch yma

Ceisiadau Ôl-weithredol a Materion Hyfforddiant- cliciwch yma

Canllawiadu Gweithredol am yr hawl i siarad yn pwyllgor cynllunio Gwynedd - cliciwch yma

Trefniant y Pwyllgor Cynllunio - cliciwch yma

Cyngor Gwynedd Datganiad o Bolisi Trwyddedu 2015 drafft - cliciwch yma

Asesiad Effaith Cydraddoldeb Cychwynnol Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma

Ymgynghoriad Datganiad o Bolisi Trwyddedu - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 20.10.15

Agenda - cliciwch yma

Dogfennau - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 08.09.15

Agenda - cliciwch yma

Adroddiad Cynghorydd Awst 2015 - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 14.07.15

Agenda - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 09.06.15

Agenda - cliciwch yma

Llythyr Cynghorau Cymuned - cliciwch yma

Iechyd a Gofal yng Ngwynedd - rhoi’r cwsmer yn ganolog - cliciwch yma

Sylwadau ar y Cynllun Adnau o ran ei effaith ar y Gymraeg - cliciwch yma

Cynllun Adnau - Gofynion - cliciwch yma

line

 

Cyfarfod - 12.05.15

Agenda - cliciwch yma

Agenda Cyfarfod Blynyddol - cliciwch yma

Yr Arolygaeth Gynllunio - cliciwch yma

Y Cod Ymddygiad - cliciwch yma

Mynediad i Wybodaeth am Gynghorau Cymuned a Thref - cliciwch yma

line

Cyfarfod - 14.04.15

Agenda - cliciwch yma

Manylion ar gyfer cyfarfod - cliciwch yma

Ebost Gwasanaeth Ieuenctid - cliciwch yma

Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol (Crynodeb Pob Dydd) - cliciwch yma

Adroddiad Cynghorydd Ebrill 2015 - cliciwch yma

line

Agenda 10.03.15 - cliciwch yma

Adroddiad gan y Cynghorydd Sian Gwenllian - cliciwch yma

 


Yn yr adran yma: