Iaith: Cymraeg | English

Y Pentref > Busnesau

Rhestr Busnesau

Mi fyddech chi'n synnu o weld faint o fusnesau sydd yn Y Felin. Isho plymiwr neu adeiladwr, rhywun i ddysgu Cymraeg i'ch ffrindiau enu rhywun i drwshio'r car. Yma mae cyfle i bob busnes roi hysbyseb - anfonwch eich manylion.

Dyma'r rhestr gychwynnol - dewch a'ch manylion:

 • Byw Bywyd
 • Tafarn Y Fic
 • Central Motors
 • Londis
 • Chans
 • A Cut Above
 • Cwnsela (Nerys John)
 • Aliaith (Aled Job)
 • Copamedia (Phil Stead)
 • Cwmni Roberts
 • Cwmni Watkin Jones
 • Kitchen Medic
 • Half Way
 • Plas Dinorwig
 • Marina
 • Rigeri Felinheli
 • Beer Gas Cymru
 • Gardd Fon
 • Llofft Hwyliau
 • Albert Williams, adeiladwr
 • Islwyn a Dylan Owen, adeiladwyr
 • Eric Owen
 • Richard Tudur Williams
 • Rita - gwersi gyrru
 • Paul - gwersi gyrru
 • Emyr Roberts, adeiladwyr
 • Derek Pritchard, adeiladwyr

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: