Busnesau Barod i Helpu

Dyma restr o fusnesau sy'n barod i helpu

Mae’r busnesau canlynol yn cynnig y Eat Out to Help Out cynnllun, darparu gwasanaeth dosbarthu ar gyfer y gymuned. Am fwy o fanylion dylech gysylltu â hwy yn uniongyrchol.

Os byddai rhywun yn hoffi cael ei gynnwys ar y rhestr a wnewch chi anfon eich rhif ffôn, enw'r busnes a'r math o nwyddau neu wasanaeth sydd ar gael i clercfelinheli@aol.com

LONDIS

Londis

01248 670201
8yb-8yh

(Siop Hwylus)
Gwasanaeth Danfon

Kefir Cymru

Kefir Cymru

01248 671167 - helen@kefir.cymru

Kefir wedi’i wneud drwy ddefnyddio llefrith buwch lleol heb fod yn homogenaidd
Gwasanaeth Danfon

www.kefir.cymru

Wavells, Llanrug

Wavells

01286 673574 / 07411 945794

(Cigydd)
Gwasanaeth danfon

cliciwch yma am fwy o wyboadaeth

Nerys John MSc. MBACP

Wavells

07796376158

Cwnselydd
(Ffoniwch am fwy o wybodaeth)
Ar gal ar Ffôn neu ar-lein

La Marina

Kefir Cymru

12yh - tan hwyr trwy'r wythnos

EAT OUT to HELP OUT

O ddydd Llun i ddydd Mercher gallwch gael hyd at 50% y pen oddi ar eich prydau bwyd, te, coffi a diodydd meddal (mae telerau ac amodau yn berthnasol) yn ystod mis Awst

Hen Gei Llechi, Y Felinheli

01248 674 971

www.lamarinafelinheli.com

Facebook

Ty Golchi

Kefir Cymru

9yb - 4yh

EAT OUT to HELP OUT

Ar gael pob Dydd Llun, Mawrth a Mercher yn ystod mis Awst

01248 671922

Byrdda dal ar gael i archebu tŷ fewn neu tŷ allan heddiw.

www.tygolchi.com

Facebook

The Swellies

Kefir Cymru

10yb -4yh

EAT OUT to HELP OUT

Cau Dydd Llun

Os dewiswch eistedd wrth ein byrddau awyr agored fe gewch 50% oddi ar y bil diolch i'r cynllun 'bwyta allan i helpu'!

01248 670250

info@swelliescafe.co.uk

Facebook

The Garddfon Inn

Kefir Cymru

EAT OUT to HELP OUT

01248 670359

www.thegarddfoninn.co.uk

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2021 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.