Iaith: Cymraeg | English

Cyngor Cymuned > Cyllid

06.09.17 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad 2016/2017 - cliciwch yma

27.06.17 Adroddiad Blynyddol 2016/2017 - cliciwch yma

Hysbysiad Pennu Dyddiad ar Gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr Cyfrifon ar Gyfer y Flwyddyn Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth 2017 - cliciwch yma

29.09.16 ARCHWILIAD 2015 - 2016

Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad - cliciwch yma

31.05.16 Hysbysiad Pennu Dyddiad ar gyfer Ymarfer Hawliau Etholwyr Cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016 - cliciwch yma

12.11.15 Ffurflen Gais Cymorth Ariannol - cliciwch yma

12.11.15 Egwyddorion Cymorth Grant - cliciwch yma

12.11.15 Ceisiadau am Gymorth Ariannol - cliciwch yma

29.07.15 Adroddiad Ariannol Blwyddyn 2014/2015 - cliciwch yma

08.07.15 Rhybudd o ddiwedd yr archwiliad a’r hawl i archwilio’r ffurflen flynyddol - cliciwch yma
Yn yr adran yma: