Cyngor Cymuned Y Felinheli

Heather Jones (Clerc)
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org

14/05/2018

RHODDIR RHYBUDD TRWY HYN o 2 sedd wag achlysurol mewn swydd cynghorydd ar Gyngor Cymuned Y Felinheli.

Cynhelir etholiad i lenwi’r dwy sedd wag os cyflwynir cais ysgrifenedig am etholiad gan ddeg etholwr o’r gymuned uchod i’r Swyddog Canlyniadau, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH o fewn y cyfnod sy’n diweddu am 12.00pm ar ddydd Llun 4 Mehefin, 2018.

Os na dderbynnir cais am etholiad, llenwir y seddi gwag gan y Cyngor Cymuned.

 

Daniel Williams
4 Cwrt Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4RZ
Ffôn: 01248 671404
Symudol: 07854449039
E-bost: daniel-williams@felinheli.org
Eifion Wyn Williams
83 Y Wern
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4TZ
Symudol: 07930 826647
Ebost: eifionwyn@hotmail.com
Iestyn Harris
Trefeddyg,
Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JE
Ffôn: 01248 670566 (H)
Ffôn: 01248 362993 (W)
E-bost: iestyn-harris@felinheli.org
Sarah Riley
25 Stryd Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4HX
Symudol: 01248 671909
E-bost: sarah-riley@felinheli.org
Nerys John (Plaid Cymru)
Isgaer,
Ffordd Tafarngrisiau
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4NZ
Ffôn: 01248 670634
Symudol: 07979438378
E-bost: nerys-john@felinheli.org
Heather Jones (Clerc)
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org
Aled Emyr
Gwynfryn
Penybryn
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4YQ
Ffôn: 01248 671431
Symudol: 07979 327351
E-bost: aledems@btinternet.com
Casi Roberts
4 Snowdon Street
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4HQ
Ffôn: 01248 670386
Symudol: 07810 828538
E-bost: Cas-alj@hotmail.com
Mei Gwilym
Ty Llwyn
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QP
Ffôn: 01248 670056
Symudol: 07815 891441
E-bost: Mei.gwilym@gmail.com
Gruff John
16 Trem y Foel
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4UZ
Symudol: 07799 768744
E-bost: Gruffuddjohn11@hotmail.com
Einir Coates
Daws yr Haul
3 Glan y Môr
Y Felinheli
LL56 4RQ
Symudol: 07825 741257
E-bost: einir.coates@aol.com

Iwan Huws
36 Hen Gei Llechi
Y Felinheli
LL56 4PB
Ffôn: 01248 671444
Symudol: 07823 444044
E-bost: iwanhuws@btinternet.com

Gwybodaeth yma yn fuan ....

 

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.