Language: Cymraeg | English

The Village > History

O Aberpwll i Felinheli


O Aberpwll i ledled y byd, dyma ychydig am hanes y Felinheli gan Len Williams o'r pentref.

 

Mae 'na sawl enw wedi bod ar y pentref dros y blynyddoedd. Dechreuodd fel Aberpwll - wedyn y Felinheli, sy'n gysylltiedig efo'r felin a oedd wrth geg afon Heulyn sy'n mynd i'r môr ger y pentref.

"Wedyn, yn sgîl y chwarel lechi, newidiwyd yr enw gan Lord Assheton-Smith i Port Dinorwig gan mai porthladd i chwarel Dinorwig oedd o. Ar ôl i'r chwarel gau yng nghanol y 1870au, newidiwyd yr enw yn ôl i'r Felinheli gan y cyngor plwy.

"Roedd y Felinheli yn borthladd prysur iawn yn y 19eg ganrif. Dwi'n cofio darllen bod dros 400 o longau wedi gadael y porthladd yn ystod un flwyddyn brysur, yn mynd â nwyddau ledled y byd - Awstralia, America, Ffrainc, yr Alban.

"Mi ddaru'r pentref newid ar ôl i'r porthladd gau gan ei fod yn rhoi gwaith i gymaint o bobl. Mi ddaeth yna rai diwydiannau gwahanol i mewn, fel Roberts and Sons, y cwmni cig sy'n dal i fodoli yn ochrau Caernarfon, ond doedd o ddim yr un fath.

 
Hide Thumbs First Previous Pause Next Last
Slideshow speed: 5 seconds
 
Move
Half Way House c 1890 - 1900
 • Half Way House c 1890 - 1900
  Half Way House c 1890 - 1900
 • Advert for the Half Way House c 1900
  Advert for the Half Way House c 1900
 • Bangor Street about 1906
  Bangor Street about 1906
 • Terfyn Terrace c 1910
  Terfyn Terrace c 1910
 • Bangor Street c 1910
  Bangor Street c 1910
 • Tidal Quay c 1910
  Tidal Quay c 1910
 • The ferry boat at Moel y Don c 1910
  The ferry boat at Moel y Don c 1910
 • The village from the air c 1920
  The village from the air c 1920
 • Part of the village from Moel y Don c 1920
  Part of the village from Moel y Don c 1920
 • Unveliling the Memorial Clock 1926
  Unveliling the Memorial Clock 1926
 • Baker's Shop, Bangor Street c 1930 - later changed into a chemist's shop.
  Baker's Shop, Bangor Street c 1930 - later changed into a chemist's shop.
 • Vodol House, Bangor Street c 1930
  Vodol House, Bangor Street c 1930
 • Bangor Street end of 1940's
  Bangor Street end of 1940's
 • 'Portdinorwic One Design' yachts mid 1950s
  'Portdinorwic One Design' yachts mid 1950s
 • Now 'The Sail Loft Retaurant' - pic c 1950
  Now 'The Sail Loft Retaurant' - pic c 1950
 • The village from the ' Beach' c 1955
  The village from the ' Beach' c 1955
 • Tidal Quay and Customs House 1966
  Tidal Quay and Customs House 1966
 • Beach Road c. 1969
  Beach Road c. 1969
 • Bangor Street and old railway bridge c 1970
  Bangor Street and old railway bridge c 1970
 • Moriah Chapel and Chapel House 1987
  Moriah Chapel and Chapel House 1987
 • Moriah Chapel being demolished 1987
  Moriah Chapel being demolished 1987
 • Tafarn Grisiau Farm before demolition 1990
  Tafarn Grisiau Farm before demolition 1990
 • The Caernarfon/Bangor Road at the start of construction of the by-pass 1992
  The Caernarfon/Bangor Road at the start of construction of the by-pass 1992
 • By- pass (Plas Menai end) 1993
  By- pass (Plas Menai end) 1993
 • Elim Chapel, Bangor Street 1993
  Elim Chapel, Bangor Street 1993
 • By-pass by Nant y Garth 1993
  By-pass by Nant y Garth 1993
 • Parade moving up Snowdon Street (reason for the parade not known)
  Parade moving up Snowdon Street (reason for the parade not known)

Half Way House c 1890 - 1900
 
 

 

"Mae'r Felinheli ychydig yn wahanol i bentrefi eraill gan fod ganddo Neuadd Goffa a Chloc Coffa - y ddau yn dyddio o 1926 gan fod un garfan eisiau cloc ac un arall eisiau neuadd i gofio'r rhyfel, felly cafwyd y ddau!

"Mae gen i ddiddordeb mawr yn hanes y pentref ac rwyf wedi cyhoeddi tri llyfr o hen luniau o'r ardal. Mae'r rhan fwyaf wedi eu gwerthu erbyn hyn ond mae 'na wastad gopïau ar gael yn y llyfrgell neu yn archifdy Gwynedd yng Nghaernarfon.

"Dechreuodd fy niddordeb pan wnes i roi'r gair allan fy mod yn chwilio am hen luniau o'r ardal ar gyfer arddangosfa ac mi ges i dros 600 - mae'n syndod o ble daethant i gyd! Daeth un ddynes gyda llun mewn ffrâm dan ei braich - tystysgrif o eisteddfod Caernarfon yn 1935 oedd o, pan enillodd y Girl Guides lleol y wobr gyntaf am ddawns werin! Pethau fel 'na sy'n troi i fyny, pethau gwerthfawr iawn i'r gymuned.

"Mae cael arddangosfeydd o'r lluniau yma yn rhoi pleser i bobl, yn enwedig hen bobl - mae'n rhoi hwb iddynt.

"Dwi'n aelod o Gymdeithas Hanes y Felinheli, sy'n cyfarfod bob yn ail ddydd Mawrth yn y mis rhwng Medi ac Ebrill, yn Neuadd yr Eglwys ger y cloc coffa.

"Rydym yn cael siaradwyr neu weithiau yn trefnu arddangosfeydd fel yr un gawsom ni yng Ngŵyl Y Felinheli, 2006."

click for more

 

 

 

In this section:

Documents & Links: