Iaith: Cymraeg | English

What's On > Memorial Hall, Y Felinheli

Memorial Hall, Y Felinheli

Yng nghefn y stryd fawr, Stryd Bangor mae Neuadd Goffa’r pentref. Y Cyngor Cymuned yw perchennog y neuadd hon tra’r Eglwys sy’n rhedeg Neuadd yr Eglwys sydd ar y brif stryd ger Cofeb y Cloc.

Mae’r Neuadd yn cynnwys Ystafell Gymuned yn y cefn a neuadd fawr sy’n gallu dal oddeutu 400 o bobol.  Sefydlwyd Pwyllgor Defnyddwyr ar gyfer y neuadd yn cynnwys cynrychiolwyr y mudiadau sy’n defnyddio’r lle yn gyson sef y Clwb Badminton, Clwb Bowlio, Clwb yr Henoed a’r Clwb Ieuenctid.

Mae’r Neuadd a’r Stafell Gymuned ar gael i’w llogi ar gyfer perfformiadau neu bartion penblwydd drwy gysylltu a Chlerc y Cyngor Cymuned (linc ebost). Codir tal bychan ar fudiadau o tu allan i’r pentref a defnyddwyr preifat.

Booking Application for the Memorial Hall - click here

Group Application Form - Block Hiring - click here

Memorial Hall Management Committee - click here

In this section:

Documents & Links: