Language: Cymraeg | English

What's On > Organisations

Organisations

Dyma rhest o'r muniadadau sydd yn cyfarfod yn Felinheli.

Mae myrdd o gymdeithasau eraill ar gael ac rydym yn gwahodd y cymdeithasau i gynnwys eu manylion ar y wefan yma drwy anfon gwybodaeth....cliciwch yma

 

The Friends or Cyfeillion ar a group of enthusiastic parents who aim to raise money for the school.

We meet every 6 weeks or so to organise evenings and social events.These are informal meetings and parents and friends of the school are invited to join in with us. These are the events for the coming months:

Miri Mai Fair - 21 May
School Treasure - 14 July
Sports - 7 July
Gwyl y Felin Concert - 29 June

For further details, contact Non Huws, School Head.

Address: Caban Clyd, Buarth Ysgol Y Felinheli,Y Felinheli, LL56 4TZ
Contact: Tel: 01248 670748

CYMDEITHAS HELI’R HEULYN 2008/09

Chairman
Parch Eric Jones

Vice Chairman
Aled Job

Secretary:
Dennis Roberts

Treasurer:
Nerys John

Publicity Officer

Grace Roberts

Meetings start at 7.30

Membership Fee
£8.00 (or £2 a meeting)

---------------------------------------------------

Welsh medium events:-

2010
Tachwedd 18ed am 7.30
TWM ELIAS - “Môr-ladron y Fenai a Chymru”
Capel Bethania
Cadeirydd: Llinos Wynne

2011

Ionawr 20fed am 7.30
ANGHARAD TOMOS - “ ‘Y Busnes Sgwennu’ ma’”
Capel Bethania
Cadeirydd: Grace Roberts

Chwefror 17eg am 7.30
GERAINT LOVGREEN - “Cerdd a Chân”
Capel Bethania
Cadeirydd: Gwil John

Mawrth 17eg am 7.30
SIAN GWENLLIAN - “Newyddadura”
Capel Bethania
Cadeirydd: Nerys John

Ebrill 14eg am 7.30
CYFARFOD BLYNYDDOL - a Brethyn Cartref
Capel Bethania
Cadeirydd: Parch Eric Jones

 • GarddfonGARDD FON – quiz every Tuesday;
 • FIC – quiz; Gents Darts
 • HALF WAY - pool

Y Felin Stori is a Welsh medium children’s book club

For more information , contact Casi on 670212 or Gwion on 671556

----------------------------------------------------------

IN MEMORY OF T LLEW JONES

Children from Y Felin Stori prepared a video following the death of the famous children's author, T Llew Jones.

The Society takes an interest in the history of the village and the surrounding district.

 • President - Mrs Nansi Jones
 • Secretary - Mr Len Williams, Bryntirion, Sea View Tce.,Y Felinheli LL56 4TQ , 01248 670016
 • Treasurer - Mr Vernon Pierce

 

Community school for children between the ages of 3-11.

Ysgol y Felinheli,
Y Wern,
Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4TZ

Headteacher: Mrs Non W. Huws

Phone number: (01248) 670748
Fax number: (01248) 670748
E-mail: pennaeth@felinheli.gwynedd.sch.uk

 • Port Dinorwig Sailing Club
 • Clwb Pel droed Y Felinheli
 • Gwyl Y Felin
 • Capel Bethania
 • Sefydliad y Merched
 • Cylch Ti a Fi, Y Felinheli
 • Clwb Bowlio
 • Clwb Badminton – Doreen Williams
 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Hwylio – Ken Newing
 • Brownies
 • Rainbows
 • Cystadleuaeth Garddio – Pat White
 • GarddfonEglwys Santes Mair
 • Clwb Henoed
 • Cymdeithas Hanes
 • Cangen Plaid Cymru
 • Y Felin Sgwrsio

 

In this section:

Documents & Links: