Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Newyddion Diweddaraf:

CEISIADAU GRANT 2023

06.01.23

MAE Cyngor Cymuned y Felinheli yn anelu i weithredu sustem cymorth grant bychan pob blwyddyn.

Mae ceisiadau yn cael eu derbyn hyd at y 7fed o Chwefror 2023.

......mwy

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

27.06.22

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022...mwy

Cyfarfod mis Mehefin (Rhithiol) - 14/06/2022 7 yn yr hwyr

08.06.22

Mae croeso i’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod – os am drafod mater sydd ar yr agenda yna bydd angen i chi rhoi rhybudd I’r Clerc...mwy

Coronafeirws lockdown

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2023 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.