Cyngor Cymuned Y Felinheli

Is-bwyllgorau

Neuadd Goffa a Chloc

Daniel Williams
Casi Roberts
Mei Gwilym
Iestyn Harris
Llŷr Evans
Dafydd Hughes

Mynwent, Maes Parcio a Safle Moria

Casi Roberts
Eifion Williams
Lliwen Griffiths-Williams
Dafydd Huws

Priffyrdd, Meinciau a Chysgodfannau

Daniel Williams
Mei Gwilym
Eifion Williams
Cynog Prys
Emyr Gareth

Prosiectau Cymunedol

Nerys John
Casi Roberts
Elliw Williams
Lliwen Griffiths-Williams

Llwybrau a Lon Las

Nerys John
Mei Gwilym
Llŷr Evans
Emyr Gareth
Dafydd Huws

Gwefan

Casi Roberts
Elliw Williams
Mei Gwilym
Emyr Gareth

Cyflogaeth

Daniel Williams
Iestyn Harris
Iwan Huws

Polisïau

Iestyn Harris
Iwan Huws
Cynog Prys

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2021 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.