Cyngor Cymuned Y Felinheli

Is-bwyllgorau

Neuadd Goffa a Chloc

Daniel Williams
Casi Roberts
Iestyn Harris
Llŷr Evans
Dafydd Hughes

Mynwent, Maes Parcio a Safle Moria

Casi Roberts
Eifion Williams
Lliwen Griffith-Williams
Dafydd Huws

Priffyrdd, Meinciau a Chysgodfannau

Daniel Williams
Eifion Williams
Cynog Prys
Emyr Gareth

Prosiectau Cymunedol

Nerys John
Casi Roberts
Lliwen Griffith-Williams

Llwybrau a Lon Las

Nerys John
Llŷr Evans
Emyr Gareth
Dafydd Huws

Gwefan

Casi Roberts
Emyr Gareth

Cyllid/Cyflogaeth

Daniel Williams
Iestyn Harris
Iwan Huws

Polisïau

Iestyn Harris
Iwan Huws
Cynog Prys

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.