Neuadd Goffa

Gofalwraig - Shirley Roberts

Manylion cyswllt - 01248 671332 - Cwm Deiniol, Lon Emyr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4JA

Ffurflen gais llogi - cliciwch yma

Prisiau
Parti Penblwydd plant - £25
Parti Priodas - £120
Parti Oedolion - £80
Digwyddiad Elusenol - Cyfraniad o £25 o leiaf

Amodau Hurio - cliciwch yma


© 2018 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.