Iaith: Cymraeg | English

Y Pentref > Pobol y Pentref

Cliciwch ar unrhyw bennawd isod i weld hanesion gan bobol y pentref.

  Zambia  - gan Bethan Wyn Owen, Y Felinheli

Cefais brofiad anhygoel yn ddiweddar wrth i mi a’m ffrind ymweld â disgyblion ag athrawon mewn ysgol gymunedol ym Mkushi, Zambia.

Daeth y cyfle i wirfoddoli wedi i ni gyfarfod a thrafod â Tony Foster, a oedd yn gyfrifol am fudiad Ysgol Itala draw yma yng Nghymru.

Tra yno, cawsom gyfle i ddysgu plant yn ogystal ag oedolion, a chyfnodau rhydd i gymdeithasu â’r pentrefwyr a dod i adnabod yr ardal o’n cwmpas.

Bu i ni fyw bywyd a oedd yn draddodiadol i’r wlad am 5 wythnos, mwynhau pryd Nshima (wedi i ni ei baratoi ar y tân!)  golchi’r dillad yn yr afon ac ymolchi a golchi gwallt yn y ffynnon.

Roedd bod mewn pentref a oedd mor ddifreintiedig yn agoriad llygad mawr,  teimlais dristwch enfawr wrth orfod gadael pentref Mkushi a phlant ysgol Itala, a symud ‘mlaen a pharhau â’r teithio.

Hoffwn ddiolch i bawb am eu cymorth a’u caredigrwydd tuag ataf  wrth i mi baratoi, ac i bawb a fu gyfrannu mewn unrhyw fodd.

I ganfod mwy am yr  Itala Foundation ffoniwch 01286 830189  neu ewch I’r wefan : www.italafoundation.com

 

 

 

 

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: