Cyngor Cymuned Y Felinheli

Swyddogion

Clerc

Heather Jones

3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org

Swyddog Ariannol

Wynne Barton

Angorfa 36 Cae Gwyn
Caernarfon
Gwynedd

Ffôn: 01286 673036
E-bost: orris.barton@btinternet.com

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.