Iaith: Cymraeg | English

Y Pentref > Mynd am Dro > Cylchdaith 1 - 3km


Gweler Cylchdaith 1 Cicular Walk mewn map mwy

CYLCHDAITH 1

Pen-y-bryn, Lon Las and Afon Heulyn

CYCHWYN: O waelod Allt Pen y Bryn

Cychwyn o waelod Allt Pen y Bryn a dilyn y Lon Las heibio Penningtons ac yna draw heibio cefn yr Half Way, man bysiau Hefin Griffiths a draw at gefn y cae pel droed yn Seilo. Dilyn y llwybr rownd y tro ac yna dringo rhes o grisiau ym mhen pella’r lon las ac allan i’r ffordd fawr ger y bont yn Aberpwll. Croesi’r ffordd yma a dilyn arwydd llwybr cyhoeddus lawr at yr afon Heulyn. Dilyn yr afon draw i’r doc, croesi’r bont a cherdded drwy Hen Gei Llechi at waelod Stryd yr Wyddfa. Gorffen yma ar Lan y Mor gyda’r Fenai a Mon o’ch blaen a thafarn y Gardd Fon wrth law.

ANHAWSTER: Hawdd - dim bryniau na chamfeydd

PELLTER: 3km

I ddilyn yn fuan


 

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: