Iaith: Cymraeg | English

Y Pentref > Mynd am Dro > Cylchdaith 4 - 5 km - Cymer tua 1 awr

 


Gweler Cylchdaith 4 Circular Walk mewn map mwy

CYLCHDAITH 4

Bonc i Bethel a Bush Road

CYCHWYN: YSGOL, Y WERN

Os am olygfeydd godidog o'r mynyddoedd a'r Fenai, yna mae'r llwybyr cyhoeddus ar draws y caeau o Fferm Bonc i Bethel yn rhoi'r cyfle am dro arbennig iawn. Mae modd ei wneud yn gylchdro o tua awr. Yn cychwyn wrth Ysgol Y Felinheli trowch i'r chwith am Fethel ac yna yn syth i'r chwith eto am Tan y Maes. Ewch yn eich blaen am rhyw 5 munud, lawr allt fechan a throi i'r dde gan mynd drwy'r twnel y ffordd osgoi am fferm Bonc. Mae'r llwybyr yn mynd yn ei flaen rhwng ty Bonc a'r gweithdy trwsio ceir a loris. Yna mae yna giat mochyn. Ewch drwyddi ac ymlaen ar draws y cae. Nid yw'n bosib ei weld o Bonc ond mae yna giat mochyn arall yr ochr arall i'r cae -(jest cerddwch i gyfeiriad Bethel). Ar ol cyrraedd y giat ewch drwyddi a chadw efo'r clawdd (darn o dir sydd yn gallu bod ychydig yn wlyb ar ol glaw - felly angen esgidiau cerdded) Gyda'r clawdd ar eich ochr chwith fe ddowch wedyn i giat mochyn arall. Trowch i'r dde a dilyn y lon fferm i Tre Gof ym Methel. Trowch i'r chwith yn fano ac yna cerdded ar hyd y ffordd i Fferm Cefn Gwyn. Trowch i'r chwith yn fano a heibio Gelli Gyffwrdd. Cewch ddilyn y ffordd wedyn yn ol i Ffordd Llwyn, Y Felinheli - yn ol o dan y ffordd osgoi. Cyn cyrraedd y twnel cymerwch funud i edrych ar yr olygfa o'r Fenai o'ch blaen a'r Eifl ar draws y caeau tua'r de-orllewin. Cadwch i'r chwith yn Ffordd Brynffynnon ac yn ol i'r ysgol.

ANHAWSTER: Canolig. Arwynebedd da ar ran fwyaf o'r daith gan eich bod ar lon fach.

PELLTER: 5km

I'w ddilyn yn fuan


 

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: