Iaith: Cymraeg | English

Be sy' mlaen

Be sy' mlaen
Mae’r Felin yn le bywiog gyda phob math o bethau yn digwydd yma a phob math o gymdeithasau yn cyfarfod yn rheolaidd – o’r diwylliedig i’r hanesyddol, o chwaraeon i ganu a llefaru. Mae pwyllgor Gwyl y Felin yn brysur drwy’r flwyddyn ond yr uchafbwynt yw’r Wyl sy’n cael ei chynnal ar Lan y Mor yn yr haf. ...mwy

Dewch i ddysgu mwy am hanes y pentref neu i chwarae badminton ; ymunwch gyda rhieni a babanod bach yn y Caban Clyd; dewch i ganu neu lefaru neu jest i gymdeithasu. Mae cymdeithasau yng nghlwm a Chapel Bethania ac Eglwys Santes Fair ac mae’r Clwb Ieuenctid yn cyfarfod yn y Neuadd Goffa yn ystod y tymor ysgol.

Mae myrdd o gymdeithasau eraill ar gael ac rydym yn gwahodd y cymdeithasau i gynnwys eu manylion ar y wefan yma drwy anfon gwybodaeth....cliciwch yma am ffurflenni Manylion Cymdeithas a Calendr Digwyddiadau lle gellwch roi gwybodaeth am ddiwgyddiadau y byddwch hyn eu trefnu.

Cliciwch ar y penawdau isod i weld be sy’n mlaen yn rheolaidd yn y gwahanol lefydd. Cliciwch ar Calendr Digwyddiadau i weld be arall sy mlaen dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

------------------------------------------------------------------------

Felin Sgwrsio

Mae croeso i chi ymuno a'r clybiau. Gwybodaeth gan Aled ar 078818 068205 neu Myfanwy on 07767 210 825.


Y Felin Gylchu Y Felinheli

The Charity Shop at the Church House by the memorial clock will be open every Thursday and Friday from 10.00pm till 6.00pm
Saturdays from 10.00 till 4.00pm. Come and have a look in the shop and have cuppa and chat.


If you have any donations for the shop they will be gladly accepted.
New items come in daily, come and visit, there’s a warm welcome awaiting you at Y Felin Gylchu.


Food Bank has arrived in the Church House The trussell trust. Bwyd ar Frys i Bobl mewn Argyfwng
Please help local people who find themselves in crisis – the loss of a job, illness or death in the family, it could be you or me, one of our family we never know when we will need help in a crisis. Please help by giving of Milk (UHT or powdered), Sugar, Fruit Juice (Carton), Soup, Pasta + sauces, Tea Bags Coffee all tins of food etc. See posters in Y Felin Gylchu and Felin Sgwrsio.
Thank you in anticipation of your generosity in helping those in need in our own area.

Diolch yn fawr
Myfanwy
Dilys Myfanwy
Sec of Y Felin Sgwrsio
22 Stryd Bangor
Y Felinheli
Tel 07767 210 825


Cymdeithas Heli’r Heulyn

Cyfarfodydd yng nghapel Bethania am 7.30 yn yr hwyr ar y trydydd dydd Iau yn y mis

 

Ffurflen Llogi y Neuadd Goffa - cliciwch yma

Ffurflen Gais Grwp - Llogi Bloc - cliciwch yma

 

  • Cor Cynta’r Felin
  • Sefyldiad y Merched
  • Clwb Henoed
  • Pnawn Te
  • Cic Beth

CYMDEITHAS HELI’R HEULYN
Yn cyfarfod yng nghapel Bethania am 7.30 yn yr hwyr

 

Manylion yn dod

 

 

Yn yr adran yma:

Dogfennau a Dolenni: