Beth Sy'n Mynd Ymlaen

COVID- 19

I gyd-fynd gyda cyngor yr awdurdodau perthnasol, mae Neuadd Goffa ar gau ers 20.03.20 tan bydd y sefyllfa yn newid.

 


Rainbows, Brownies & Guides
Phob Nos Llun (Tymorau Ysgol)
6-7.30 yh

Gwesi Dawns
i plant Oed 4-6
Nos Iau - 4.30-5.30 yh

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

| © 2021 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.