Busnesau Barod i Helpu

Dyma restr o fusnesau sy'n barod i helpu

Mae’r busnesau canlynol yn darparu gwasanaeth dosbarthu ar gyfer y gymuned. Am fwy o fanylion dylech gysylltu â hwy yn uniongyrchol.

Os byddai rhywun yn hoffi cael ei gynnwys ar y rhestr a wnewch chi anfon eich rhif ffôn, enw'r busnes a'r math o nwyddau neu wasanaeth sydd ar gael i clercfelinheli@aol.com

LONDIS

Londis

01248 670201
8yb-6yh

(Siop Hwylus)
Gwasanaeth Danfon

Kefir Cymru

Kefir Cymru

01248 671167 - helen@kefir.cymru

Kefir wedi’i wneud drwy ddefnyddio llefrith buwch lleol heb fod yn homogenaidd
Gwasanaeth Danfon

www.kefir.cymru

Wavells, Llanrug

Wavells

01286 673574 / 07411 945794

(Cigydd)
Gwasanaeth danfon

cliciwch yma am fwy o wyboadaeth

Nerys John MSc. MBACP

Wavells

07796376158

Cwnselydd
(Ffoniwch am fwy o wybodaeth)
Ar gal ar Ffôn neu ar-lein


 

 

 

 

 

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.