Cyngor Cymuned Y Felinheli

Heather Jones (Clerc)
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org

Information coming soon...

 

Daniel Williams
4 Cwrt Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4RZ
Ffôn: 01248 671404
Symudol: 07854449039
E-bost: daniel-williams@felinheli.org
Eifion Wyn Williams
83 Y Wern
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4TZ
Symudol: 07930 826647
Ebost: eifionwyn@hotmail.com
Iestyn Harris
Trefeddyg,
Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JE
Ffôn: 01248 670566 (H)
Ffôn: 01248 362993 (W)
E-bost: iestyn-harris@felinheli.org
Elliw Williams
44 Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JD
Symudol: 07766 335612
E-bost: Elliw@atompr.com
Nerys John (Plaid Cymru)
Isgaer,
Ffordd Tafarngrisiau
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4NZ
Ffôn: 01248 670634
Symudol: 07979438378
E-bost: nerys-john@felinheli.org
Heather Jones (Clerc)
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org
Aled Emyr
Gwynfryn
Penybryn
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4YQ
Ffôn: 01248 671431
Symudol: 07979 327351
E-bost: aledems@btinternet.com
Casi Roberts
4 Ty'n Lon
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JT
Ffôn: 01248 671419
Symudol: 07810 828538
E-bost: cas-alj@hotmail.com
Mei Gwilym
Ty Llwyn
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QP
Ffôn: 01248 670056
Symudol: 07815 891441
E-bost: Mei.gwilym@gmail.com
Gruff John
16 Trem y Foel
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4UZ
Symudol: 07799 768744
E-bost: Gruffuddjohn11@hotmail.com
Cynog Prys
28 Hen Gei Llechi,
Y Felinheli
Ll56 4PA
Symudol: 07860801338
E-bost: c.prys@bangor.ac.uk

Iwan Huws
36 Hen Gei Llechi
Y Felinheli
LL56 4PB
Ffôn: 01248 671444
Symudol: 07823 444044
E-bost: iwanhuws@btinternet.com

Lliwen Griffith
4 Rhyd Y Fenai
Y Felinheli
Gwynedd
Ll56 4UX
E-bost: lliweng@yahoo.co.uk
Llyr Evans
12 Terfyn Terrace
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JJ
Ffôn: 01248679918
Symudol: 07789128099
E-bost: llyrac@hotmail.co.uk

 

Gwybodaeth yma yn fuan ....

 

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.