Cyngor Cymuned Y Felinheli

Is-bwyllgorau

LLWYBRAU A
LON LAS

Nerys John
Mei Gwilym
Llŷr Evans
Emyr Gareth
Dafydd Huws

MYNWENT, MAES PARCIO A SAFLE MORIA

Casi Roberts
Eifion Williams
Nerys John
Lliwen Griffiths-Williams
Dafydd Huws

PRIFFYRDD, MEINCIAU A CHYSGODFANNAU

Daniel Williams
Mei Gwilym
Eifion Williams
Cynog Prys
Emyr Gareth

NEUADD GOFFA
A CHLOC

Daniel Williams
Casi Roberts
Mei Gwilym
Iestyn Harris
Llŷr Evans
Dafydd Hughes

PROSIECTAU CYMUNEDOL

Nerys John
Casi Roberts
Elliw Williams
Lliwen Griffiths-Williams

GWEFAN

Casi Roberts
Elliw Williams
Mei Gwilym
Emyr Gareth

CYFLOGAETH

Daniel Williams
Iestyn Harris
Iwan Huws

POLISÏAU

Iestyn Harris
Iwan Huws
Cynog Prys

 

 

 

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.