Cyngor Cymuned Y Felinheli

Manylion y Cynghorwyr

Iwan Huws (Cadeirydd)

36 Hen Gei Llechi
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4PB

Ffôn: 01248 671444
Symudol: 07823 444044
E-bost: iwanhuws@btinternet.com

Daniel Williams (Is-Cadeirydd)

4 Cwrt Menai
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4RZ

Ffôn: 01248 671404
Symudol: 07854449039
E-bost: daniel-williams@felinheli.org

Heather Jones (Clerc)

3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Ffôn: 01286 872655
Symudol: 07867 982518
E-bost: heather-jones@felinheli.org


Iestyn Harris
Trefeddyg,
Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JE

Ffôn: 01248 670566 (H)
Ffôn: 01248 362993 (W)
E-bost: iestyn-harris@felinheli.org

Nerys John (Plaid Cymru)
Isgaer,
Ffordd Tafarngrisiau
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4NZ

Ffôn: 01248 670634
Symudol: 07979438378
E-bost: nerys-john@felinheli.org

Casi Roberts
4 Ty'n Lon
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JT

Ffôn: 01248 671419
Symudol: 07810 828538
E-bost: cas-alj@hotmail.com

Eifion Wyn Williams
83 Y Wern
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4TZ

Symudol: 07930 826647
Ebost: eifionwyn@hotmail.com

Elliw Williams
44 Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JD

Symudol: 07766 335612
E-bost: Elliw@atompr.com

Mei Gwilym
Ty Llwyn
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4QP

Ffôn: 01248 670056
Symudol: 07815 891441
E-bost: Mei.gwilym@gmail.com

Llyr Evans
12 Terfyn Terrace
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JJ

Ffôn: 01248679918
Symudol: 07789128099
E-bost: llyrac@hotmail.co.uk

Cynog Prys
28 Hen Gei Llechi,
Y Felinheli
Gwynedd
Ll56 4PA

Symudol: 07860801338
E-bost: c.prys@bangor.ac.uk

Lliwen Griffith
4 Rhyd Y Fenai
Y Felinheli
Gwynedd
Ll56 4UX

E-bost: lliweng@yahoo.co.uk

Dafydd Huws
14 Stryd Bangor
Y Felinheli
Gwynedd
LL56 4JD

Symudol: 07739213108
E-bost: dafyddhuws@hotmail.com

Emyr Gareth
16 Tai Terfyn,
Y Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4JJ

Symudol: 07788 258775
E-bost: emyr_gareth@hotmail.com

 

 

 

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.