Mudiadau

Ysgol y Felinheli

Ysgol y Felinheli

Ysgol gymuned ar gyfer plant rhwng 3-11 mlwydd oed. 

Ysgol y Felinheli, 
Y Wern, 
Felinheli, 
Gwynedd, 
LL56 4TZ 

Pennaeth: Ms Caroline Williams 
Ffôn: (01248) 670748 
Ffacs: (01248) 670748 
E-bost yr Ysgrifenyddes: emmajanehughes@gwynedd.llyw.cymru 
Ebost y Pennaeth: CarolineWilliams@gwynedd.llyw.cymru 
Gwfan: ysgolyfelinheli.org 

Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Criw o rieni brwd sy'n dod at eu gilydd i drefnu gweithgareddau codi
arian ar gyfer yr Ysgol ydy'r 'cyfeillion'.

Rydym yn cyfarfod bob rhyw 6 wythnos i drefnu nosweithiau a digwyddiadau cymdeithasol gyda'r nod o godi arian i gefnogi gwaith yr ysgol. Cyfarfodydd ysgafn ac anffurfiol ydi'r rhain a ma' croeso mawr i rieni a ffrindiau'r ysgol ymuno a ni.

 

Ffôn: 01248 670 748

Am fanylion pellach cysylltwch a Caroline Williams, Pennaeth yr Ysgol
Ebost y Pennaeth: CarolineWilliams@gwynedd.llyw.cymru 

 

Cylch Meithrin Y Felinheli 

Mae Cylch Meithrin Y Felinheli yn cynig gwasanaeth addysgol i blant 2 a hanner mlwydd oed hyd at 5 mlwydd oed, mae'r Cylch yn cael ei gynal drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cael ei gynnal mewn caban sydd wedi ei leoli ger Ysgol Y Felinheli.

 

Caban Clyd,
Buarth Ysgol Y Felinheli,
Y Felinheli,
LL56 4TZ

 

Ffôn: 07592 673 200
E-bost: rhian@cylchmeithrimfelinheli.org
Wefan: www.cylchmeithrinfelinheli.org

Gwyl y Felin 

Mehefin 2017 – Gorffenaf 2018

Cadeirydd: Islwyn Owen - 01248 671270
Is-Gadeirydd: Gareth Griffith - 01248 671142
Ysgrifennydd: Wil Williams 07826078596
Trysorydd: Christine Griffith - 01248 671142
Ysgrifennydd Y Wasg: Ieuan Roberts - 07944554909
Wefan: www.gwylgelin.org

Cyfeillion Ysgol Y Felinheli

Clwb Hwylio Y Felinheli

P'un a ydych yn newydd i hwylio neu rasiwr profiadol mae rhywbeth yma i bawb.

 

Clwb Hwylio Y Felinheli,
Beach Road,
Y Felinheli,
Gwynedd,
LL56 4RQ

E-bost: portdinorwicsc@gmail.com

 
CPD Y Felinheli 

CPD Y Felinheli 

Ebost: post@cpd-y-felinheli.cymru
Ffôn: 07917572305
Wefan: www.cpd-y-felinheli.cymru

 

Gwybodaeth yma yn fuan...

Gwybodaeth yma yn fuan...

Eglwys Llanfairisgaer 

Gwybodaeth yma yn fuan...

 

Gwybodaeth yma yn fuan...

 

© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.