Neuadd Goffa

Hurio Neuadd Goffa!

Unrhyw ymholiadau ar hurio'r Neuadd Goffa, cysylltwch â:
Clerc - Heather Jones
heather-jones@felinheli.org| 01286 872655 | 07867 982518

Prisiau:

Slot 1 Awr - Pris: £10

Slot 4 Awr - Pris: £30

Slot 1 Diwrnod - Pris: £70

Slot 2 Diwrnod - Pris: £230 - (Pris pecyn: £130.00, pris blaendal ad-daladwy: £100.00)

Slot 3 Diwrnod - Price: £300.00 - (Pris pecyn: £200.00, pris blaendal ad-daladwy: £100.00)

Nid ydym yn archebu Digwyddiadau Elusen ar-lein - Y rheswm am hyn yw nad oes "ffi" benodol, ond mae angen isafswm rhodd o £30 arnom.

Ni chaniateir llogi y Neuadd ar gyfer partion i bobl o 13eg i 21ain oed heb ganiatad arbennig gan y Pwyllgor Rheoli.

 

Amodau Llogi a Rheolau y Neuadd - cliciwch yma

Calendr Neuadd Goffa

 

 

Ychydig yn Ychwanegol

wifi


WIFI am ddim

wifi


Cadeiriau

wifi


Byrddau

wifi


Cyfleusterau Cegin

wifi


Gwasanaeth Te a Choffi

wifi


Toiledau

wifi


Mynediad a Thoiledau i'r Anabl

 

 

 


© 2019 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.