Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Cynhelir cyfarfod Blynyddol am 7:00 y.h. Nos Fawrth, 11eg Fai 2021 drwy Zoom ar y we.
Mae’r Cyngor yn croesawu cyfranogiad gan y cyhoedd, ac os oes unrhyw aelod o’r cyhoedd yn dymuno ymuno a’r cyfarfod, yna cysylltwch â’r clerc i gael manylion pellach.
Os modd ofyn cwestiwn mewn un rhan o’r cyfarfod. Rhaid derbyn y cwestiwn o flaen llaw.

Cliciwch yma i gysylltu gyda'r Clerc

Angen Help

Os ydych yn hynan ynysu ac ANGEN HELP hefo:

Siopa bwyd/nwyddau hanfodol

Casglu presgripsiwns newydd

GWIRFODDOLI

Os ydych yn gallu HELPU ERAILL hefo’r tasgau yma ac am WIRFODDOLI

Restr o fusnesau

Busnesau Barod i Helpu

Newyddion Diweddaraf:

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

01.03.2021

...mwy

Enillwyr Clwb y Flwyddyn RYA a Hwylio

01.03.2021

Llongyfarchiadau mawr i Glwb Hwylio Y Felinheli ar ei llwyddiant!...mwy

Cyfrifiad Cenedlaethol 21ain Mawrth 2021

22.02.2021

Rydym yn ehangu ein Cynllun Llifogydd Cymunedol...mwy

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2021 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.