Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Angen Help

Os ydych yn hynan ynysu ac ANGEN HELP hefo:

Siopa bwyd/nwyddau hanfodol

Casglu presgripsiwns newydd

GWIRFODDOLI

Os ydych yn gallu HELPU ERAILL hefo’r tasgau yma ac am WIRFODDOLI

Restr o fusnesau

Busnesau Barod i Helpu

Os ydi eich symptomau yn gwaethygu, ffoniwch 111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.20 Cyfarfod blynyddol 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Eleni yn digwydd yn ddigidol ar y 12fed o Fai 2020 am 7 y.h... mwy

23.03.20 DOSBARTHU NWYDDAU

Mae'r Cyngor Cymuned yn y broses o greu rhestr o fusnesau lleol fyddai yn fodlon dosbarthu nwyddau neu ddarparu gwasanaethau... mwy

22.03.20 Neges gan Cyngor Gwynedd

Mae’r ffordd y mae tai cymdeithasol yng Ngwynedd yn cael eu gosod.... mwy

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.