Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Angen Help

Os ydych yn hynan ynysu ac ANGEN HELP hefo:

Siopa bwyd/nwyddau hanfodol

Casglu presgripsiwns newydd

GWIRFODDOLI

Os ydych yn gallu HELPU ERAILL hefo’r tasgau yma ac am WIRFODDOLI

Restr o fusnesau

Busnesau Barod i Helpu

Os ydi eich symptomau yn gwaethygu, ffoniwch 111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.09.20 Pop Up Charity Shop

The shop will be open once more for one weekend only next month. Friday, Saturday and Sunday, 2nd - 4th October, 10am till 5pm... mwy

12.08.20 Eat Out to Help Out

Dyma restr o Fwyty yn ein hardal leol sydd yn cynnig y Eat Out... mwy

29.07.20 Cerrig mawr wedi eu gweld ar y lon o Gors Bach i Gelli Gyffwrdd.

Mae cerrig mawr wedi eu gweld ar y lon o Gors Bach i Gelli Gyffwrdd. Mae y mater wedi cael ei adrodd i'r Heddlu... mwy

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.