Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Newyddion Diweddaraf:

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

27.06.22

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2022...mwy

Cyfarfod mis Mehefin (Rhithiol) - 14/06/2022 7 yn yr hwyr

08.06.22

Mae croeso i’r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod – os am drafod mater sydd ar yr agenda yna bydd angen i chi rhoi rhybudd I’r Clerc...mwy

Rhybudd - Bwriad i waredu Cychod Gweini a Ceufad

19.05.22

Fe fydd y cychod hyn yn cael eu gwaredu oddi ar y safle ymhen mis dyddiad y rhybudd hwn......mwy

Coronafeirws lockdown

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2022 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.