Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Angen Help

Os ydych yn hynan ynysu ac ANGEN HELP hefo:

Siopa bwyd/nwyddau hanfodol

Casglu presgripsiwns newydd

GWIRFODDOLI

Os ydych yn gallu HELPU ERAILL hefo’r tasgau yma ac am WIRFODDOLI

Restr o fusnesau

Busnesau Barod i Helpu

Newyddion Diweddaraf:

26.10.20 Llofft Hwyliau - Y Felinheli

Wrth ddatblygu busnes a chynllun Llofft Hwyliau, Ffordd Glan Y Môr, Y Felinheli, fel bar/caffi lawr grisiau a bwyty fyny grisiau... mwy

26.10.20 Siop Elusen yn cyflwyno siec o £3000

Dyma Rachel o bwyllgor y siop elusen yn cyflwyno siec o £3000 i Moira Williams (chwith) ar gyfer Clwb Pêl-droed Y Felinheli... mwy

23.10.20 Llongyfarchiadau enfawr i Clwb Pêl-droed Y Felinheli.

Enillwyr y Welsh Alliance 2 cyn y cyfyngiadau... mwy

Cysylltu â ni | Datganiadau Preifatrwydd

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.