Croeso i wefan Cyngor Cymuned Y Felinheli

Angen Help

Os ydych yn hynan ynysu ac ANGEN HELP hefo:

Siopa bwyd/nwyddau hanfodol

Casglu presgripsiwns newydd

GWIRFODDOLI

Os ydych yn gallu HELPU ERAILL hefo’r tasgau yma ac am WIRFODDOLI

Restr o fusnesau

Busnesau Barod i Helpu

Os ydi eich symptomau yn gwaethygu, ffoniwch 111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.20 Cae pêl-droed Felinheli

Mae uwchraddio cae pêl-droed Felinheli yn Seilo yn mynd yn dda. Dim esgus i beidio cefnogi’r timau pêl-droed oherwydd y tywydd - hyd yn oed os bydd yn rhaid i ni barhau i gadw at bellter cymdeithasol y tymor nesaf!... mwy

07.05.20 Cyfarfod blynyddol 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Eleni yn digwydd yn ddigidol ar y 12fed o Fai 2020 am 7 y.h... mwy

23.03.20 DOSBARTHU NWYDDAU

Mae'r Cyngor Cymuned yn y broses o greu rhestr o fusnesau lleol fyddai yn fodlon dosbarthu nwyddau neu ddarparu gwasanaethau... mwy

© 2020 Cyngor Cymuned Y Felinheli. Cedwir pob hawl. Gwefan gan Delwedd.